Bel of app: 06 - 11 318 238 info@driekdewitcoaching.nl

Burn-out of depressie?

Als je depressieve klachten hebt dan kun je je (terecht) afvragen of je een burn-out hebt of  een depressie.

Die vraag is helemaal niet zo gek want er is best wat overlap tussen de symptomen van burn-out en van een depressie.

Toch is het zeker niet hetzelfde en het is belangrijk om te weten wat er bij jou precies speelt. Voor het herstellen van burn-out is namelijk iets anders nodig als voor het herstellen van een depressie. Ook de begeleiding is verschillend.

Hoe weet je nu of er sprake is van een burn-out of van een depressie?

Voor ik inga op deze vraag, wil ik benadrukken dat het zowel in geval van een burn-out als in geval van een depressie van belang is om specialistische hulp in te schakelen. Als het goed is wordt er dan eerst een uitgebreide intake gedaan waarna een diagnose wordt gesteld. Iemand die gespecialiseerd is in de begeleiding bij burn-out en niet bij depressie zal je als blijkt dat je een depressie hebt, door moeten verwijzen naar iemand die je wel kan helpen om te herstellen van je depressie. Het omgekeerde is ook het geval.

Burn-out

Bij burn-out is er sprake van zowel lichamelijke als mentale klachten waarbij vermoeidheid de belangrijkste klacht is. Daarnaast zijn er klachten uit (alle of vrijwel alle) hierna volgende categorieën:

 • stress
 • cognitieve problemen
 • psychische klachten: gevoelens van depressiviteit en angst, emotionaliteit e.d.
 • lichamelijke klachten

De klachten zijn ontstaan na een langdurige periode van overbelasting (mentaal en/of fysiek) en te weinig herstel.

Depressie

Bij een depressie is er gedurende een periode van minstens twee weken, sprake van vijf of meer van de volgende symptomen (waarbij minstens een van de symptomen ofwel een sombere stemming is ofwel verlies van interesse of plezier):

 1. Sombere stemming
 2. Duidelijk verminderd(e) interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten
 3. Significant gewichtsverlies of juist gewichtstoename
 4. Problemen met in- of doorslapen of juist heel veel slapen
 5. Psychomotorische agitatie of vertraging
 6. Vermoeidheid of verlies van energie
 7. Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
 8. Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, of besluiteloosheid
 9. Terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfmoord

De symptomen veroorzaken lijden of beperkingen in functioneren en kunnen niet worden toegeschreven aan gebruik van een middel (bijv. drugs), een lichamelijke ziekte of een andere psychische stoornis.

Kijk hier voor een uitgebreidere beschrijving van de kenmerken van een depressie.

De verschillen

Je ziet dat er best wat overeenkomsten zijn (zoals vermoeidheid en cognitieve problemen), maar er zijn ook duidelijke verschillen. Bij burn-out is de belangrijkste klacht altijd vermoeidheid en zijn de klachten ontstaan als gevolg van een langdurige periode van mentale en/of fysieke overbelasting.

Bij een depressie is altijd sprake van een sombere stemming en/of verlies van plezier of interesse in activiteiten. Bij het ontstaan van depressie kunnen verschillende factoren een rol spelen.

 

Belangrijkste klacht Ontstaan
Burn-out Vermoeidheid Langdurige periode van overbelasting
Depressie Sombere stemming en/of verlies van interesse Diverse factoren

 

Herken jij je in (een deel van) de symptomen van burn-out en/of depressie?

Zoek sowieso hulp. Zelf herstellen van een burn-out of van een depressie is heel lastig. In geval van burn-out geldt bovendien dat hoe langer je ermee doorloopt, hoe langer het herstel duurt.

Als je contact met mij opneemt dan vraag ik je om een stressvragenlijst in te vullen en hebben we een uitgebreid gesprek waarin ik je onder andere vraag naar het ontstaan van jouw klachten. Op basis daarvan schat ik in of sprake is van een burn-out of wellicht van een depressie. In dat laatste geval help ik je om iemand te vinden die je daarbij kan helpen.

Bel of mail me gerust: tel. 06-11318238, e-mail info@driekdewitcoaching.nl