Bel of app: 06 - 11 318 238 info@driekdewitcoaching.nl

Coachen met ACT, Roermond

Wat is ACT (Acceptance & Commitment Therapy)?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe stroming binnen de psychologie die ook door coaches is omarmd. Uit wetenschappelijk onderzoek en uit de praktijk blijkt dat ACT effectief is.

Het vernieuwende van ACT is dat het niet gericht is op het oplossen van problemen of het beheersen/veranderen van gedachten en emoties. ACT leert je om situaties, omstandigheden en gevoelens die onvermijdelijk zijn te accepteren en je energie, tijd en aandacht te geven aan die zaken die voor jou van wezenlijk belang zijn.

Je komt flexibeler en luchtiger in het leven staan en richt je op dat wat jou voldoening en plezier geeft.

ACT bestaat uit zes onderdelen

1. De strijd staken

Het is heel menselijk om te worstelen met omstandigheden, nare gedachten en emoties. Vaak proberen we deze te ontlopen, naar onze hand te zetten of te beheersen/controleren. Dit kost ontzettend veel energie en helpt niet als het gaat om zaken waar je feitelijk geen invloed op hebt. ACT leert je om omstandigheden, gedachten en emoties te accepteren. Je houdt energie over die je gaat besteden aan waardevolle zaken waar je wel invloed op hebt.

2. Uit je hoofd komen

Vaak laten we ons gedrag leiden door allerlei gedachten in ons hoofd. We doen dingen wel of juist niet omdat die ‘gedachtenmachine’ is onze kop er van alles van vindt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je samenvalt (gefuseerd bent) met je gedachten. ACT leert je om te ‘defuseren’. Je laat je niet langer leiden door belemmerende overtuigingen en gedachten maar gaat die dingen doen die jouw leven waardevol maken en je voldoening en plezier geven.

3. Met nieuwe ogen naar jezelf kijken

In de loop van de tijd ontwikkel je een vast beeld over jezelf. Zo ben je er bijvoorbeeld van overtuigd dat bepaalde dingen echt niks voor jou zijn; dat je sommige dingen heel goed kunt en andere helemaal niet. Dit beeld is gebaseerd op ‘een verhaal’ dat je in je hoofd aan jezelf vertelt en misschien ook wel aan anderen. Dat verhaal is echter helemaal niet gebaseerd op de werkelijkheid maar maakt wel dat je in je oude patronen blijft hangen en weinig tot geen nieuwe dingen meer oppakt of uitprobeert. ACT leert je om met meer flexibiliteit naar jezelf te kijken waardoor er veel meer mogelijk wordt.

4. Met beide benen in het hier en nu staan

In ACT krijg je hele praktische mindfulness technieken aangereikt die je helpen bij het accepteren van lastige situaties, omstandigheden, gedachten en emoties. Ook zijn ze nuttig bij het wegblijven uit je hoofd.

5. Waarden ontginnen

De kans is groot dat je niet meer zo goed weet wie je eigenlijk bent. In de waan van de dag is je ‘kern’ wat vervuild geraakt. In ACT gaan we jouw kern ‘ontginnen’. Je ontdekt wat het ook alweer is waar jouw oogjes van gaan glinsteren; wat je raakt en waar je je energie en je tijd aan wilt geven. Je krijgt kortom inzicht in jouw waarden.

6. In beweging komen

Je gaat je leven leiden op basis van jouw waarden. Je pakt die activiteiten op die voor jou belangrijk zijn en waar je voldoening en plezier van krijgt. Dat knagende stemmetje in je hoofd verdwijnt naar de achtergrond.

Wanneer is een coachtraject gebaseerd op ACT voor jou geschikt?

Als coach pas ik ACT toe bij de volgende onderwerpen:

  • Stress, piekeren en balanceren van werk en privé
  • Zingevingsvragen
  • Loopbaanontwikkeling
  • Omgaan met (grote) veranderingen in je leven: echtscheiding, ontslag, pensioen, verlies van een dierbare, verhuizing, e.d.

 Hoe gaat een coachtraject gebaseerd op ACT in zijn werk?

In het eerste gesprek staan we uitgebreid stil bij jouw coachvraag. Vervolgens gaan we aan de slag met de zes onderdelen van ACT. Daarbij kijk ik naar wat jij nodig hebt. Ben jij bijvoorbeeld al helemaal ‘zen’ dan hoeven we niet of niet lang stil te staan bij de mindfulness technieken. Andere onderdelen vragen wellicht meer aandacht. Het is dus altijd een maatwerk-traject.

Een coachtraject gebaseerd op ACT waarin alle onderdelen uitgebreid aan bod komen, bestaat uit ongeveer zeven gesprekken.

Meer informatie / vragen?

Bel, app of mail me gerust. Of maak direct een afspraak voor een orienterend gesprek.