Bel of app: 06 - 11 318 238

Emoties en gezondheid

In het kader van mijn studie psychologie doe ik samen met zes medestudenten onderzoek naar emoties en gezondheid. Hiervoor hebben we een vragenlijst samengesteld.

Het zou heel fijn zijn als je deze online in wilt vullen. Het kost je ongeveer 15 minuten tijd. Uiteraard worden alle gegevens anoniem opgeslagen. 

Als je op onderstaande link klikt dan kom je bij de online vragenlijst. Lukt dat niet, kopieer de link dan s.v.p. naar je browser. 

https://ls3.ou.nl/index.php/71987?lang=nl

Informatie over het onderzoek:

De uitkomsten van dit onderzoek geven meer zicht op de manier waarop positieve emoties (zoals dankbaarheid, hoop en optimisme) van invloed zijn op mentale gezondheid. Dergelijke bevindingen geven handvatten om de mentale gezondheid te kunnen bevorderen. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Het betreft algemene vragen over eigen gevoelens van welbevinden en gezondheid en de manier waarop je je in het dagelijks leven gedraagt. 

Deelname aan dit onderzoek brengt geen risico’s met zich mee. Jouw persoonlijke gegevens en alle verzamelde informatie worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden anoniem verwerkt in het uiteindelijke onderzoeksrapport. De antwoorden op de vragenlijst worden geanonimiseerd bewaard gedurende 10 jaar waarbij alleen de hoofdverantwoordelijke, Prof. dr. Nele Jacobs (nele.jacobs@ou.nl), inzage heeft in de gegevens. 

Als je vragen hebt over het onderzoek kun je met mij contact opnemen. Mijn contactgegevens vind je onderaan dit bericht.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van de Open Universiteit en voldoet aan de ethische en juridische richtlijnen ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek. Uitgebreide informatie over hoe de Open Universiteit voldoet aan de Europese privacywetgeving kan gevonden op www.ou.nl/privacy 

Bij voorbaat dank,
Driek de Wit, Telefoon: 06-11318238.