Bel of app: 06 - 11 318 238 info@driekdewitcoaching.nl

Privacy- en Cookieverklaring 

Ik vind het belangrijk om op een zorgvuldige manier om te gaan met jouw persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring informeer ik je over de manier waarop ik met jouw gegevens omga.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Jouw gegevens worden uitsluitend verwerkt door:

Driek de Wit

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Startlicht Coaching & Advies (KvK nr. 51535106), ook gebruikmakend van de handelsnamen Driek de Wit coaching en driekdewitcoaching.nl.

Adres: De Sporck 10, 6042NP Roermond, Nederland

Tel. +31 (0)6-11318238

Email: info@driekdewitcoaching.nl

Website: https://driekdewitcoaching.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten (coaching en/of training) geef je aan mij gegevens zodat ik die diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch, door een afspraak in te plannen in mijn online agenda of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens krijg van jouw werkgever in het kader van een coach- of trainingstraject.

Persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende gegevens:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Indien van toepassing: voornaam partner en aantal kinderen
 • Indien van toepassing en relevant: naam, adres en e-mailadres werkgever / opdrachtverlener
 • Beknopte verslagen van de inhoud van onze gesprekken (hierbij vermeld ik nooit je naam maar alleen je initialen en de datum van het gesprek)

Doel
Ik verwerk deze gegevens voor diverse doelen, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coach- of trainingstraject;
 • Een goede dienstverlening en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers (alleen op jouw eigen uitdrukkelijk verzoek en nadat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven)
 • Offreren en factureren;
 • Het weergeven van referenties op de website/LinkedIn (de inhoud van de door jou geschreven referentie, jouw naam en organisatie en alleen na jouw expliciete instemming)
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen. 

Verstrekking aan derden i.v.m. Accreditatie
Ten behoeve van het (vernieuwen van) mijn EIA accreditatie worden de volgende gegevens van klanten verstrekt aan de NOBCO/EMCC: initialen, gespreksdata en gespreksduur.

Overige verstrekking aan derden
Als je gebruik maakt van mijn online agenda en/of van het contactformulier op mijn website vul je daar persoonlijke gegevens in.
De bedrijven (platforms) die dit mogelijk maken voldoen aan de Europese regelgeving op het gebied van privacy en gaan zorgvuldig met jouw gegevens om.
Op verzoek van overheidsinstanties zal ik persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: controle van mijn administratie door de belastingdienst.

Cookies
De volgende cookies worden gebruikt op https://driekdewitcoaching.nl :

 • functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website.
 • cookies voor webanalyse-service (Google Analytics). Dit heb ik zo ingesteld bij Google, dat de informatie die Google verzamelt geanonimiseerd wordt weergegeven. Jouw IP adres is daarbij afgeschermd.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op. 

Op mijn websites vind je een link naar mijn LinkedIn profiel. Als je daar op klikt plaatst LinkedIn cookies op jouw computer. Lees hier de privacy verklaring van LinkedIn.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken dan wel te voldoen aan de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

Beveiliging
Alle door mij gebruikte ICT systemen (laptop, tablet en telefoon) zijn beveiligd met een toegangscode of wachtwoord.

Jouw rechten
Als je wilt kun je een verzoek doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je per post of per e-mail sturen naar:

Driek de Wit

De Sporck 10, 6042NP Roermond

Info@driekdewitcoaching.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13 maart 2024.