Bel of app: 06 - 11 318 238 info@driekdewitcoaching.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring Startlicht Coaching & Advies

 

Ik vind het belangrijk om op een zorgvuldige manier om te gaan met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeer ik je over de manier waarop ik met jouw gegevens omga.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Jouw gegevens worden uitsluitend verwerkt door:

 

Driek de Wit

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Startlicht Coaching & Advies (KvK nr. 51535106), ook gebruikmakend van de handelsnamen driekdewit.nl en zorgzonderstress.nl

Adres: De Sporck 10, 6042NP Roermond

Tel. 06-11318238

Email: info@driekdewit.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten (coaching en/of training) geef je aan mij gegevens zodat ik die diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via één van mijn websites, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens krijg van jouw werkgever in het kader van een coach- of trainingstraject.

 

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Voornaam partner en aantal kinderen
 • Verslagen van de inhoud van onze gesprekken

 

Doel

Ik verwerk deze gegevens voor diverse doelen, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coach- of trainingstraject;
 • Een goede dienstverlening en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers (alleen op jouw eigen uitdrukkelijk verzoek en nadat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven)
 • Offreren en factureren;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Het weergeven van referenties op de website/LinkedIn (alleen de inhoud van de door jou geschreven referentie, jouw naam en organisatie en alleen na jouw expliciete instemming)
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

 

Verstrekking aan derden

Ten behoeve van het (vernieuwen van) mijn EIA accreditatie worden de volgende gegevens verstrekt aan de NOBCO/EMCC: jouw initialen, projectnummer, gespreksdata en duur.

 

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken danwel te voldoen aan de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

 

Beveiliging

Alle door mij gebruikte ICT systemen zijn beveiligd met een toegangscode of wachtwoord.

 

Jouw rechten

Als je wilt kun je een verzoek doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt je zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

 

Driek de Wit

De Sporck 10, 6042NP Roermond

Tel. 06-11318238

Email info@driekdewit.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.