Werkdruk: uitdaging of probleem?

Vaak wordt gesteld dat werkdruk altijd energie kost en het risico op burn-out vergroot, ongeacht hoe je zelf tegen het werk en de werkdruk aankijkt. Dus ook als je met plezier hard werkt en het je voldoening geeft, zou het je toch kunnen uitputten.

Recent onderzoek van Alex van Leeuwen laat een genuanceerder beeld zien.

Werkdruk niet zondermeer een probleem
Van Leeuwen concludeert dat je werkdruk niet zondermeer als een probleem kunt bestempelen. Hoe je zelf naar je werkdruk kijkt, is doorslaggevend. Daarbij gaat het er met name om welk doel je nastreeft in je werk.

Prestatievermijdend
Iemand met een zogenaamde ‘prestatievermijddoelorientatie’ is er vooral op gericht niet incompetent over te komen bij anderen. Heb je deze doelorientatie dan zul je werkdruk eerder als belastend ervaren en eerder last krijgen van uitputting.

Gericht op leren 
Heb je echter een ‘leerdoelorientatie’ (je ziet werk vooral als een manier om iets te leren) dan zul je werkdruk eerder als een uitdaging zien. Dit leidt ertoe dat je je meer bevlogen voelt en minder snel last krijgt van uitputting.

Te is nooit goed
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bevlogenheid afneemt naarmate de werkdruk toeneemt. Oftewel: ‘te is nooit goed’. Mogelijk komt dit omdat er bij een te hoge werkdruk geen ruimte en tijd meer is om dingen te leren.

Optimale werkdruk 
Het is dus belangrijk dat werkgevers en werknemers samen komen tot een ‘optimale werkdruk’. Waarbij wat optimaal is kan verschillen per persoon.

Hoe kijk jij naar werkdruk?
Zie je mogelijkheden om het als een uitdaging te zien? Kun je je werk bijvoorbeeld op een handiger/slimmere manier aanpakken? Bijvoorbeeld door (meer) samen te werken (met mensen binnen en buiten jouw organisatie)? Door meer dingen te delegeren? Of door hulpbronnen aan te boren of je werk anders te organiseren?

Hierover nadenken kan je helpen om te met bevlogenheid je werk te (blijven) doen.